Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die vallen onder Motorcentrum Deventer, uitgezonderd de diensten waarbij naar een specifieke op die dienst van toepassing zijnde privacyverklaring wordt verwezen.

Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als onze plicht. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Ons doel

Ons doel is om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Om u gerichte en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij zorgen er uiteraard voor dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat Motorcentrum Deventer zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens en dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is.

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer en gebruikersnaam.

In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn – afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt -, hebben wij onder andere de volgende persoonsgegevens nodig.
• Voor- en achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Motorgegevens (oa. Kenteken, chassisnummer)
• Kopie rijbewijs (proefrit)

Externe diensten

Bij verkoop van nieuwe motoren zijn wij verplicht bepaalde data met de importeur te delen. Dit gebeurt om bijvoorbeeld terugroepacties te kunnen uitvoeren.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens zeven jaar te bewaren. Verkregen prospectgegevens gebruiken wij voor het doel waarvoor de gegevens zijn afgegeven en bewaren wij niet langer dan 18 maanden.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Motorcentrum Deventer passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Medewerkers van Motorcentrum Deventer hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit strikt noodzakelijk is. Wij hebben afspraken gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens als die bij een externe partij worden verwerkt. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze ook aan onze beveiligingseisen voldoet.

Welk rechten heeft u als betrokkene?

Als betrokkene heeft u een aantal rechten waar u een beroep op kunt doen. Dit zijn o.a. de volgende rechten:
• Recht op inzage
Als betrokkene mag u de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien.
• Recht op correctie en verwijderen
Als betrokkene mag u ons vragen verwerkte persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
• Recht op beperking van de verwerking
• Recht op vergetelheid
In bepaalde gevallen kunt u als betrokkene vragen persoonsgegevens te wissen.
• Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
U mag als betrokkene bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

U mag ons als betrokkene verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere

Contact

Als u opmerkingen of vragen heeft over deze privacyverklaring of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres:
info@motorcentrumdeventer.nl

Als u klachten heeft kunt u deze melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deze privacyverklaring voldoet aan de normen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.